ceviz.tv.tr

Ceviz Gübreleme

     Ceviz gübreleme nasıl yapılır, ceviz gübresi nasıl olmalı, cevize   sonbaharda,  kışın, baharda ve  yazın hangi gübre atılır, verilir,  ceviz gübreleme  zamanı ve hakkında bilgi.  Ceviz tutumu nasıl artırılır, cevizde  iç doldurma gübresi ve  içerikleri nedir, ceviz ağacı için verimi ve  randımanı artıran cevizde kullanılan  en iyi ceviz gübresi hangisidir. Ceviz  gübreleme aslında  diğer  meyve ağaçlarını gübreleme  ile benzer  olsa da chandler ceviz ağacı, fernor ceviz ağacı gibi bodur ceviz ağacı olarak geçen cevizler dahil olmak üzere diğer  yerli çeşit cevizlerin ebatları yine de  diğer ağaç türlerinin çoğuna   göre büyüktür. Bu durum ceviz gübreleme işinde işçiliği artırmakta ve zorlaştırmaktadır. Ülkemiz vatandaşlarının hemen hemen herkesin üniversite  mezunu olduğunu düşündüğümüzde  işçi bulmakta  oldukça  zordur. Bu yüzden ceviz gübreleme işinde  en önemli konu en iyi ceviz gübresini, gübrelerini seçmekten geçiyor. Örneğin az etkili bir  yaprak gübresini 3-4  kere uygulasanız da  çok etkili bir  yaprak gübresinin  tek uygulamasında  gösterdiği etkiyi veremiyorsa, ceviz gelişimini sağlamıyorsa aslında  gübre fiyatının ucuz  olması hiç bir şeyi değiştirmeyip tam tersine  çok  daha  pahalıya  mal olmaktadır. Yani en ekonomik ceviz gübreleme en iyi ceviz gübresi seçimi ile  mümkündür.  Aynı durum cevizde damlama gübresi içinde, taban gübresi içinde  toprak düzenleyici içinde  geçerlidir. Ceviz gübreleme önemli olduğu kadar ceviz  sulama, ceviz  ilaçlama, toprak işleme işleri dahil  her türlü ceviz  bakım işleri de  ayrı ayrı önemlidir. Örneğin ceviz sulama işlemini yanlış ve  hatalı yapıyorsanız cevize  en iyi gübreleri de verseniz ceviz ağacı verimini mümkün olmayabilir, doğru ilaç kullanmazsanız hasta olur ve  verim yine düşer. 

        Yine  önemli bir konu da ceviz gübreleme sanki başka  bir  işmiş gibi, diğer meyve ağaçlarının gübrelemesinden daha  farklıymış gibi bir  algı oluşmuştur. Bunun sebepleri ise ceviz tarımı yapan çok büyük bir kesim çiftçi kesimi değil, sanayici, işçi memur, emekli  vb. toplumun  diğer kesimlerinden  kişilerdir. Bu durum ceviz yetiştiriciliği gübreleme işlemlerinde  şöyle bir  fark yaratmıştır. Tarıma yabancı olan kişiler, ceviz tarımını, masa  başındaki yaptıkları hesapta iklim vb. durumları pekte hesaba  katmadan her yıl   dekar başına  en az 400-500 kg ceviz hasadı yapacaklarını  ve  arazi bedeli ve diğer  masraflar dahil 7. yılında  kendisini amorti edecekleri bir  yatırım olarak görüyorlardı. Dolayısıyla ceviz yetiştiriciliğini  aşırı karlı bir iş gibi gördükleri için,  önüne gelenin söylediğini uygular durumda  oldukları için, bu konuyu suistimal edenlerde  fazlaca  olduğu için gereksiz aşırı ceviz gübrelemesi yaptırıldığı  için  konu biraz abartılmıştır. Yani ceviz gelişimi hakkında  bilgisi  olmayan bir çok kişi , karşısında bu işe  yabancı insanları görünce ceviz uzmanı olmuştur.   Tabii ki  şimdilerde  durumun farkına  varan, bu durumlardan canı çok yanan  ceviz yatırımcıları geçte  olsa  konuya  hakim olmuşlardır ve doğru ve dengeli bir ceviz gübrelemesi  olmadan ceviz veriminin ve  kalitesinin artmayacağını, ceviz fidanlarının istedikleri sağlıklı bir şekilde gelişmeyeceğini anlamışlardır. Tabii ki bunun yanında  toprak yapısı, ceviz ağacı sulama, budama ve diğer  bir çok faktöründe önemini öğrenmişlerdir. Özellikle  toprak bozukluğu var olduğu sürece, toprak ıslahı yapılmadan ne  kadar  gübre verilirse verilsin bitkinin çalışmadığını, ceviz fidanının büyümediği, cevizde iç doldurma sorunları olduğunun farkına  varmışlardır. Bu yüzden aşağıdaki programda ceviz gübrelemede  1. ürün olarak tavsiye ettiğimiz Rekor Gelişim toprak düzenleyici gübresi ceviz yetiştiriciliği için hayati önem taşıyan organik içerikli gübrelerden birisidir. Toprak bozukluğunu düzelten, toprağı gevşek tutan, cevizin hızlı bir şekilde derinlere  kök salma  kabiliyetini artıran, cevizde  irilik ve  iç doluluğu konusunda oldukça fayda sağlayan bir gübredir. Yukarıdaki özel durumlardan dolayı ceviz gübreleme  konusunu  daha sade bir şekilde  anlatacağız. Aşağıdaki ceviz gübre  takviminde ceviz sonbahar gübreleme, ceviz kış gübresi, cevize  bahar gübresi, cevizde  yaz  gübrelemesi nedir, nasıl verilir, uygulanır, ne zaman kullanılır detaylı şekilde anlatılmıştır. Bu bilgiler tüm ceviz çeşitleri için geçerlidir. Yani chandler ceviz gübreleme, fernor ceviz gübreleme, Kaman cevizi gübreleme, Yalova ceviz ağacı gübreleme, Adilcevaz cevizi gübreleme, pikan cevizi gübreleme, Şebin cevizi gübreleme ve diğer tüm yerli çeşit cevizler ve  yabancı çeşit ceviz ağacı gübreleme  için geçerlidir. 

Ceviz Gübreleme Programı

Ceviz gübreleme programı, ceviz ağacı yıllık bakım programı içerisine, tüm yıl boyunca, sezon boyunca ceviz gübrelemesi yapılırken kullanılması tavsiye ettiğimiz  gübreleri, içeriklerini, markalarını, uygulama  şeklini ve dozajlarını açık net şekilde  belirten resim yada  pdf formatında bir  tablodur.  Aşağıdaki ceviz gübreleme  programında  tam olarak değinilmemiş ama  verilmesi gerektiğinden bahsedilen ilk başlangıç bölümündeki gübreler, cevizde bitki besleme gübreleri nelerdir onları öncelikle  açıklayalım. Ancak burada tavsiye edilen gübre  miktarları aşağıdaki ceviz gübreleme  programındaki ürünlerin, gübrelerin doğru oranlarda kullanılmış olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Aksi halde bitki besin elementleri kullanım değerleri artacaktır. Bu konuyu daha  detaylı şekilde açıklayacak olursak bitki besleme  ürünlerini satan tedarikçi firmaların ceviz gübreleme  programlarına  baktığınız da uygulanacak bitki besleme gübrelerinin toprak yapısına göre değiştiğini görebilirsiniz. Örneğin pH değeri 7  olan toprak yapısında  tabandan dekara 25  kg  gübre  önerisinde  bulunuyorken pH değeri 8,5  olan kireçli bir toprak yapısında  50 kg gübre  kullanılması gerektiğini görebilirsiniz. Halbuki Rekor Gübre Ceviz Gübreleme  programına  göre ceviz  yetiştiriciliği yapıyorsanız  toprak yapısına  göre  ilave gübre  kullanımı değişmez. Çünkü aşağıda  önerdiğimiz CEVİZ GÜBRELEME  PROGRAMINDA  en önem verilen konu, verilen her türlü gübrenin, iz element gübresinin, bitki besleme  ürünlerinin topraktan, yapraktan cevize  geçmesini sağlayacak şekilde  düzenlenmiştir. Yani gereksiz ceviz  gübreleme  yapılmasını önleyecek olan bir ceviz  gübreleme  programıdır. 

Ceviz Besleme Programı

Ceviz Gübreleme programı, Ceviz Besleme  programını kapsayan bir  kavramdır. Ceviz besleme  denildiğinde sadece  besleme  niteliği taşıyan bitki besleme gübrelerinin uygulanması şeklinde  algılanabilir. Örneğin Toprak Düzenleyici gübre besleme gübresi değildir, ama  bir gübredir ve Ceviz Gübreleme  programının en başında  gelen bir gübredir, ceviz gübreleme  programının olmazsa  olmazıdır. 

Ceviz Taban Gübresi

Ceviz taban gübresi, ne zaman uygulanır, cevizde  taban gübresi dekar başına, ağaç başına  kaç kg  uygulanır, cevize en uygun taban gübresi içeriği nedir.  Ceviz ağacı uyanmadan, gözler kabarmadan önce kış bitimi bahar  başlangıcı dönemde uygulanmalıdır. Ceviz taban gübresi, kök gübresi olarak geçse de  aşağıdaki ceviz  gübreleme  programındaki Rekor Gelişim gübresi kullanılmadan yeterli kök gelişimini sağlamayabilir.  Bölgelere göre kış bitimi farklı dönemlerde  olduğu için tam tarih vermek doğru olmayacaktır. Ceviz gübreleme  yapılırken verime  yatmış yetişkin ceviz  bahçelerinde dekar başına  30-50 kg arası 3 15 gübresi ( 15 15 15 Gübresi ), 20 20 20 gübresi ( 3 20 Gübresi ) yada toprak yapısına göre TSP, DAP ( 18 46 Gübre ) gübresi  benzeri muadil  taban gübresi uygulanabilir. Eğer damlama  gübreleme  sistemi yok ise dekara  50 kg daha  uygun olacaktır.  Yapılan toprak analizleri sonucu toprakta alınabilir durumda  yeteri kadar N,P,K içeriği var  ise,  cevizde  taban gübrelemesini yapmayabilirsiniz. Ancak bu durum çok nadiren olabilir. Bir toprak analizi yapılmadıysa  yukarıdaki miktar da  uygulama  yapabilirsiniz. Ceviz taban gübresi, kışın yapıldığı için ceviz kış gübrelemesi de  yapılmış olur. Ceviz gübre programındaki Rekor Gelişim gübresi de kış döneminde verilebildiği için  onun içinde ceviz gübresidir diyebiliriz.  Eğer  ceviz  bahçesinde damlama  gübreleme yapılıyorsa, yine yarım doz  oranında  taban gübresi tavsiye ediyoruz, kalan gübrelemeyi aşağıdaki ceviz damlama  gübresi bölümündeki gübreleri verebilirsiniz. 

Cevizde Azotlu Gübre - Üst Gübresi Uygulaması

Cevize Azotlu gübre uygulaması cevizde püskül dökümü  ile  başlar. Toprak pH değeri asidik olan yerlerde şeker gübresi yerine amonyum nitrat gübresi kullanılabilir. Bazik karakterli topraklarda amonyum sülfat, amonyum nitrat, 26 can gübresi vb. içerikteki tüm azotlu  gübreleri kullanabilirsiniz. Bu gübrelere üst gübresi denilmektedir ve katı formda  olup daha  çok toprak altına  kazıp koyma şeklinde verilir. Eğer ceviz  bahçenizde  damlama gübreleme  yapıyorsanız aşağıda ceviz damlama gübresi bölümde bahsettiğimiz Rekor Gübre 35-5-0 + ME NP gübresi harmanlanmış  Azotlu fosforlu gübresini cevizin azota ihtiyaç duyduğu dönemlerde damlamadan verebilirsiniz.   Azot yoğun içerikli  gübrelerde özellikle  hem kullanım zamanı hem de dozaj özellikle 1. uygulama  döneminde çok önemlidir. Çünkü zirai dondan dolayı en çok bu dönemlerde  ceviz  bahçesi zarar görebilir, Verim düşebilir. Bu y üzden dozajı ilgili  gübre  üreticisi firmaların belirttiği kullanım oranlarını asla  geçmeyin. Hatta  ileri vade de  iklim dalgalanmaları çok fazla ise ve  bir öngörülmeyen durum var  ise azotlu gübre dozajlarını yarının bile altına  indirebilirsiniz. Olası yakın vadede bir zirai don riski varsa azotlu gübre uygulamasını bekletmenizi tavsiye ederiz.  Yine  ileri dönemlerdeki meyve tutumu ve sonrası dönemlerindeki azotlu gübre uygulamalarında kesinlikle  üretici firmaların belirttiği dozajları geçmeyiniz, hatta  sürgün gelişimi yeterli ise, meyve gelişimi yeterli ise yine  azotlu gübre  kullanımını azaltınız. Yani iklimlerin çok daha  öngörülemez hale gelmesinden   dolayı  cevizde azotlu gübre  uygulamaları ve zamanları, ceviz gübreleme işleminin en önemli ve  püf noktaların birisi haline dönüştüğünü  unutmayınız.   

Ceviz Gübreleme Takvimi

Ceviz gübreleme  takvimi ceviz ağacı için uygulanacak gübrelerin belirli bir  kronolojik takvime göre gübreleme zamanını detaylı açıklar. Kasım ayından başlayacak olursak hemen hemen   Aralık, ocak, şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayı dahil cevizde 12 ay boyunca gübreleme  yada  ilaçlama yapılmaktadır.  Ancak sulama  şekline, ceviz gübreleme  tercihlerine göre,   ceviz bitki besleme  ürünlerine göre, ceviz  bahçesinin konumu ve  iklim şartlarına göre ceviz gübreleme zamanı değişeceği için takvimde değişmiş olacaktır. Bundan dolayı ceviz gübreleme sayfamızdaki bilgiler  ışığında  ve  kendi bahçesine özel durumları da düşündüğünüzde kendinize  özel ceviz gübreleme  takvimini hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Zaten en detaylı şekilde  yukarıdaki ceviz  gübreleme programında yazan gerekse ceviz gübreleme  programı içinde  olmayan diğer ceviz  gübrelerinin tam  uygulama  zamanı, takvimi açıklanmıştır  yazılmıştır. Bu takvime göre  cevize sonbahar, kış, bahar, yaz, yani tüm mevsimlerde  gübre uygulaması yapılmaktadır. Dolayısıyla  iş planı, bakım planı yapılırken buna göre  ekipman, imkan ve  personel ayarlamak gerekir. Çoğunluğu başka  sektörlerde olan ceviz üreticilerinin uygun zaman bulabilmesi için ceviz gübreleme  takvimi daha da  önem kazanmaktadır. 

Ceviz Yaprak Gübresi

Ceviz Yaprak Gübresi uygulamaları ceviz  gübreleme  işleminin en önemli unsurlarından birisidir. Cevizde yaprak gübresi seçiminde  nelere dikkat edilmelidir, cevizde  yapraktan gübreleme  ne  zaman yapılır, cevize yaprak gübresi ne  fayda sağlar. Ceviz  ağacı yaprağı - yaprakları çok kolay bir şekilde  başta  antraknoz hastalığı  olmak  üzere  mantari hastalıklara çok yatkındır, çok kolay hasta olur. Her  ne  kadar bir çok ceviz üreticisi bu hastalıklarının çoğunu iklim şartlarından kaynaklı olarak görse de  özellikle  yanlış ceviz  yaprak gübresi uygulaması yaprak gübrelemesi yaptığından dolayı da  olabilir. Diğer yandan Ceviz ağacı iklimsel dalgalanmalara  karşı çok hassas olup stresi çok yaşayan bir ağaçtır. Bir  bakmışsınız dalındaki tüm cevizi, meyveyi aşağıya silkmiştir, dökmüştür, bir  bakmışsınız tüm yapraklar  kavrulmuş olabilir.  Bu yüzden sizlere cevizde  yaprak gübresi olarak en iyisini, en etkilisini, en doğrusunu seçmenizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.  Ceviz gübreleme  programındaki  Rekor gübre  sıvı yaprak gübresi ve  Bor Rekor   yaprak gübresi olmak üzere  2 çeşit  yaprak gübresini tavsiye ediyoruz. Cevizde yaprak gübresi  olarak önerileri yaptığımız  bu gübreleri satın almak, fiyatlarını öğrenmek için  Sitemizde    Gübre Fiyatı sayfamızdan  güncel  yaprak gübresi fiyatlarını öğrenebilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. 

 Ceviz Yaprak Gübresi Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır 

Ceviz yaprak gübresi   ceviz ağaçlarına  ve  fidanlarına  yapraktan ceviz  gübreleme yaparken kullanılan  sıvı gübrelerdir. Hem dallara  hem de  yapraklara  uygulanır. Cevizde püskül dökümünde 1. uygulama  yapılır. Ceviz taneleri fındık büyüklüğüne  geldiğinde 2. uygulama  yapılır. Bundan sonrasında 45 gün ara  ile  uygulamaya  devam edilir. Son bir  uygulama da  hasattan hemen sonra    tavsiye ediyoruz.  Yaprak gübreleri ceviz fidanları içinde ilk fidan dikiminin yapıldığı yıldan itibaren aynı yetişkin ceviz ağaçlarına  yapılan uygulama zamanlarında  verilir.  Rekor gübre yaprak gübresi ve  Bor Rekor yaprak gübresi sıvı formda  bir gübre olup yaprak uygulaması dışında  hiç bir  şekilde  uygulanmaz. Damlama  gübreleme  ile  kesinlikle  verilmez. Rekor Gübre  yaprak gübresi 100 litre suya 150-200 cc Bor Rekor gübresi ise  100 litre suya 100-150 cc oranında  karıştırılması tavsiye edilir. Yetişkin ceviz ağaçlarında  ortalama dekara yapraktan   100 litre  su püskürtülerek atıldığı varsayılarak bu değerler  verilmiştir. Fidanlarda daha da  az  su ile  uygulanabilir. Buradaki kriter  Cevize yaprak gübresi uygulandığında  yapraklardan  su damlayacak halde  olmaması gerekir. Buna  dikkat edildiğinde  yukarıda  verdiğimiz yaprak gübresi değerleri tam olarak uygulanabilmektedir. Bu iki yaprak gübresini atarken yayıcı yapıştırıcı malzemeleri kullanmanıza  gerek yoktur. 

Ceviz Damlama Gübresi

Ceviz damlama  gübreleme özellikle kapama ceviz  bahçelerinin çoğunluğunda yapılabilmektedir. Ceviz ağacına uygulanacak  damlama  gübresi miktarı ceviz  taban gübresi miktarına  ve toprak analizine ve toprak yapısına göre değişir. Cevizde damlama gübreleme  programı mecburen ceviz sulama  programına  göre  yapılacağından, ceviz damla sulama ve gübreleme  programı demek daha  doğru olacaktır.  Damlama Gübreleme  yapılan Ceviz bahçelerinde yukarıda  ceviz taban gübresi bölümünde  bahsettiğimiz üzere eğer  eğer ceviz bahçesi damlamadan gübreleme  yapılabiliyorsa, damlama  gübresi uygulanabiliyorsa  bu durumda  taban gübresini daha  az verebilirsiniz  şeklinde  bahsetmiştik. Ceviz ağcına taban gübresi verildiği kış döneminde  henüz meyve tutumu vb. değerler belli olmadığı için yetişkin, meyveye yatmış, cevize yatmış ceviz ağaçlarında  N,P,K içerikli gübrelerin bir kısmının da damlama  gübreleme  ile  yapılmasında  fayda  vardır. Örneğin yıl iyi gitmiyor  ve  ceviz tutumu seviyesi düşük ise  dekarından 600-700 kg ceviz  kaldıracak gibi bir gübreleme  yapmanın bir  anlamı yoktur. Tutum  güzelse, yeterli ise, gerek meyvelerin dökülmesini önlemek, gerekse cevize iç doldurmak için, cevizi irileştirmek, büyütmek için dengeli şekilde N,P,K içerikli bitki besleme için  damlama  gübresi uygulamaları yapılmalıdır. Yukarıdaki ceviz ağacı  gübreleme  programında belirtilen tüm gübrelerin tutumdan bağımsız  olarak, verimden bağımsız  olarak, ceviz fidanları dahil tüm ceviz ağaçlarında  belirtildiği dozlarda  ve  zamanlarda  kullanılmasını tavsiye ederiz. Ceviz gübreleme için damlama sulama sistemi  ile cevize verilecek NPK lı damlama gübreleri  ise  Rekor Gübre 30-5-0 +ME  Azotlu Fosforlu NP li gübresi, Rekor Gübre 10-40-0 +ME Azotlu fosforlu  NP'li gübresi ve  Rekor Gübre 4-0-34 +ME Azotlu potasyumlu  NK lı gübresi  vegetatif gelişim dönemi boyunca ihtiyaç duyulan her dönemde  kullanılmalıdır. Cevizde damlama sulama süresi ve cevize  kaç kg su verileceği konusu  toprak yapısına, iklim şartlarına göre,  cevizin yaşına göre değişiklik göstereceği için burada dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Bahsedilen şartlar gereği ceviz ağacı sık sık sulanacaksa Azotlu potasyumlu, fosforlu bitki besleme  gübrelerini tek bir seferde vermek yerine zamana  yayarak vermek daha dengeli bir ceviz gübreleme imkanı sağlayacaktır. Diğer  yandan belirtilen şartlar gereği cevizin sık su ihtiyacı yok  ise,  damlama gübrelerinin etiketinde  yazan değerleri aşmadan yeterli miktarda  gübre  vermek gerektiği unutulmamalıdır. Cevizde damlama gübreleme  ile gübre önerileri olarak sunduğumuz ceviz damlama gübresi fiyatlarına yukarıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Ceviz Gübresi

Ceviz gübresi olarak ceviz ağacı gübrelemesinde kullanılabilir en etkili gübreler  nelerdir, cevizde verimi ve randımanı artıran en iyi ceviz gübresi markası nedir. Ceviz gübreleme ile amacımız, aynı ceviz çeşidi için en ince  kabuklu ceviz üretimi sağlarken randımanı yani iç doluluk oranının en yüksek olmasını sağlayan, ceviz verimini en çok artıran ve  gelecek yıl için sağlıklı göz ve sürgün oluşturabilen gübreleme sistemi içindeki her gübre  ceviz gübresidir. Ceviz için cevize  özel bir  gübre  türü yoktur. Cevizin ihtiyaç duyduğu azot, fosfor, potasyum, çinko, mağnezyum, kalsiyum, bakır, mangan, bor vb.   besin elementlerini içeren gübreler  olabilir. Ceviz TV sitemizde ceviz gübreleme için önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz,  gübrelerin hepsi yıllardır  ülkemiz ve  dünyada gerek ceviz yetiştiriciliği gerekse ceviz gibi iç doluluğunun, randımanın  en az  ceviz kadar  önemli olduğu, antep fıstığı, siirt fıstığı ve  fındık gibi meyve ağaçlarında kendisini ispatlamıştır. Ceviz gübreleme  için kullanılan ceviz  gübresi fiyatlarına sitemizin   Gübre Fiyatları     sayfasından detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. 

Ceviz Fidanı Gübreleme

Ceviz fidanı gübreleme denildiğinde ceviz fidanı dikiminden itibaren meyveye  yatıncaya  kadar ki yapılacak olan gübreleme işlemini kapsar. Ceviz fidanı dikimini detayları ile açıklayacağız.  Dikimi yapılmış  ceviz fidanı gübreleme ile yetişkin ceviz ağacı gübreleme arasındaki en büyük fark ceviz  ağacının yaşına göre  uygulanacak bitki  besleme  ürünlerinden  NPK lı gübreler  daha da  azaltılacaktır. Bunun dışında  gübreleme  programındaki tablodaki tavsiye ettiğimiz uygulamalar aynen devam edecektir. Burada  ceviz  fidanları için uygulanması gerekli Rekor Gelişim gübresi dahil detaylı şekilde açıklanmıştır. Yukarıda  bahsettiğimiz taban gübresi ve  üst gübresi ve damlama gübresi  uygulama zamanlarında  ilgili  gübre üreticisi ve  tedarikçisi firmaların fidanlar  için yaşına göre  tavsiye ettiği oranlarda  gübre  kullanılması uygun olacaktır. Ancak burada  pH seviyesi yüksek toprak yapısında  dikilmiş fidanlara daha  yüksek oranlarda   besleme gübreleri önerisi yapılmaktadır, tabandan Rekor Gelişim gübresi uygulaması yaptığınızda pH değeri yükseldikçe  besleme  gübrele oranlarını artırmanıza  gerek yoktur. 

Ceviz Fidanı Dikiminde Gübreleme

Ceviz fidanı dikiminde gübreleme nasıl yapılmalıdır, ceviz fidanı dikerken hangi gübre verilir, fidan dikiminde  gübre gerekli midir, gübre kullanılır mı, ceviz fidanı dikiminde gübrenin faydası nedir. Ceviz  fidanı dikiminde  toprak yapısının ihtiyaç duyduğu taban gübrelerinden bir  tanesini yada  karışım olarak fidan çukurunun en dibine 200-250 gram miktarında serpilip sonrasında  üstüne 5 cm kalınlığında  bir  toprak örtü oluşturulur. Taban gübresi tedarikçi firmalarının çoğu fidan dikiminde  bu verilecek taban gübresini çukur dibi yerine  çukurun içine  atılacak toprak ile  komple  karıştırılmasını önermektedir ancak bu uygulama dolayısıyla  bazen fidan yanmalarına ve  rastladığımızı söyleyebiliriz. Belki tam homojen karıştırma  olmadığı için, belki yeterli sulama  yapılmamış olabilir ama  bir şekilde gübre  yakması sonucu ceviz fidanı kurumalarına  rastlanmaktadır. Peki fidan çukuruna atılan toprağa  ne  karıştırabiliriz ? Eğer  tesis edilen ceviz  bahçesinin domuz gibi bir zararlının giremeyeceği şekilde  korunaklıysa  yada  bölgeye  domuz  gelmiyorsa 90 cm x 90 cm x 90 cm şeklinde  bir  ceviz fidanı çukurunun toprağına  1-2  kg  iyi yanmış hayvan gübresi olarak  koyun, keçi gübresini iyi karıştırılmak şartıyla  katabilirsiniz. Eğer  toprak harcına bahsedildiği şekilde  hayvan gübresi, ahır gübresi katıyorsanız bu harca  muhakkak Rekor Gelişim gübresinden 100 gram katınız ki ahır gübresi daha  hızlı aktif hele gelsin, ahır gübresi kaynaklı böcek, kurt vb. zararlılar  gelmesin. Ceviz fidanı dikimini ilkbahar aylarında  yapıyorsanız hayvan gübresini kullanmayınız. Kullanmak isterseniz yıl sonunda ağaç uykuya  geçtikten sonra, yaprak dökümünden sonra   hayvan gübresini verebilirsiniz.  Fidan dikiminden hemen sonrada  1 metre  çap alanı içine tüm alana  ve  kök dibine de gelecek şekilde  üstten de  200 gram Rekor Gelişim gübresi uygulayınız. Eğer fidanlar tüplü ceviz fidanı değil de, açık köklü ceviz  fidanı ise  yada  ilk bahar aylarında fidan dikiyorsanız can suyu vermeden önce can suyunun içerisine  fidan başına 2 gram miktarında gelecek şekilde  Rekor NK'lı Organomineral sıvı gübre katmanızı tavsiye ediyoruz. Ceviz fidanını dikerken ki  gübreleme  işlemi de  bitmiş oluyor bu arada. 

Yeni Dikilmiş 1  Yaş Ceviz Fidanı Gübreleme

 Yeni dikilmiş 1 yaş ceviz fidanı gübreleme işlemi nasıl yapılır, hangi gübre verilir, en hızlı şekilde  meyveye  nasıl yatırılır. ilk yaprağını açan 1  yaşındaki ceviz fidanı gübreleme ağacın en hızlı şekilde  meyveye  yatması açısından çok önemlidir. Ceviz fidanı dikiminden itibaren istenilen ceviz gelişim şekli daha  çok boyuna  değil, enine  yani kalınlaşarak büyümesi uzaması istenir. İnce  uzun boylanması halinde iklim şartlarından, zararlılardan vb. sorunlardan  çabucak zarar görmesi kuvvetle  muhtemeldir. Bu yüzden yeni dikilen ceviz fidanlarında azotlu gübre çok çok özel durumlar dışında  tavsiye edilmez. Daha  çok ceviz fidanının kolay köklenerek, iyi ve güçlü bir  kök yapısına  kavuşması istenir. Bunun sonucunda ceviz fidanı kalın şekilde gelişir. 1  yaş ceviz fidanı gübreleme  yukarıda  bahsettiğimiz ceviz  gübreleme  programındaki yapraktan, damlamadan, sulama  suyuna  katılan gübreler  ile  devam ediniz. 

2 Yaş - 3  Yaş  Ceviz Fidanı Gübreleme

     2 yaşında  ve  3  yaşındaki ceviz  fidanları henüz meyveye  yatırılmadığı için aynı gübreleme  şekli aynıdır. 2  yaş ve 3  yaş ceviz fidanların da  tavsiye ettiğimiz ceviz  gübreleme  programına  aynen uyulmalıdır. Burada  taban gübresi ve  üst  gübresi uygulamaları için kullanılacak gübrelerin üretici firmalarının normal toprak yapılarında    yaş başına  kaç gram verilmesini tavsiye ediyorsa o miktarlarda   uygulayabilirsiniz. Bazen iklim, toprak yapısı, doğal sorunlar vb. sebepler dolayısıyla ceviz fidanı gelişimi yeterli olmayıp meyveye  geç yatırabilirsiniz. Örneğin 4  yaşında, 5  yaşında. Eğer böyle bir durum varsa  4  yaşında ceviz fidanı da  5  yaşında  ceviz  fidanı da  aynı şekilde  gübreleme  yapılır. Meyveye  yatmış olan ceviz  bahçesin de  ise  ceviz gübreleme  sayfamızdaki yetişkin ceviz  bahçesi gübreleme işlemi yapılır. 


Ceviz Gübreleme ile  ilgili Sık sorulan Sorular Nelerdir

Cevize 15 15 15 gübre  ne zaman Verilmeli

Cevize 15 15 15 gübre, ceviz taban gübresi bölümünde de  bahsettiğimiz gibi ceviz  gözleri uyanmadan önce verilmelidir. Yani kış sonu gibi ceviz  gübreleme yapılırken verilebilir. Ceviz ağacında  ve diğer tüm meyve ağaçlarında, fındık ocaklarında  en çok tercih edilen taban gübresi çeşitlerinden birisidir. Formülasyonu 15-15-15 olarak geçer  bazen de 3 15  olarak tarım literatüründe yerini almıştır. Toprak altı uygulana bir katı gübredir. 

20 20 Gübre Cevize ne zaman atılır

20 20 gübre cevize ne zaman atılır.  20 20 gübrede ceviz gübrelemede  yine  yukarıdaki gibi 15 15 15 gübresi ile  aynı dönemlerde verilir, atılır.  Sadece  içerisindeki  NP değerleri farklıdır. İçerisinde potasyum  olmadığı için potasyum açısından zengin, azot ve  fosfor  açısından düşük değerli   topraklarda  daha  çok tercih edilir. 20 20 olarak yazılsa da doğrusu 20-20-0 şeklinde NP'li bir gübredir. Toprak altına  uygulana kompoze ve  katı bir gübredir.

18 46 Gübre cevize ne zaman verilir

18 46 gübre cevize ne zaman verilir, hangi ayda  verilmeli, diğer adı DAP gübresi olan 18 46 gübreyi  kış aylarının sonuna  doğru ceviz ağacı gözleri uyanmadan önce verilir. Belki bazı yörelerde  bahar aylarına da  sarkabilir çünkü iklimin seyri  bu konuda önem arz etmektedir.   18-46 gübresinin  piyasada bilinen diğer adı da  DAP gübresi, DAP olarak geçer. Özellikle  üst üste  3 15  yada 3 20 gibi gübrelerin cevizde taban gübresi olarak kullandığı  bahçelerinde  arada cevize  18 46 gübrenin verilmesi, atılması  tavsiye edilir. Bu arada DAP 18-46-0 gübresi bir  kompoze gübredir. İçerik olarak fosfor elementinin en yüksek olduğu taban gübresi çeşitlerindendir. Diamonyum fosfat  içeriyor. Ceviz ağacı dışında elma, armut, fındık, antep fıstığı, muz ve diğer tüm ağaçlarda  kullanıldığı gibi tarla  bitkilerinde ekim öncesinde  çok yoğun şekilde  kullanılır. Ülkemiz ve tüm dünyada  tarım alanlarında  en çok kullanılan gübrelerden birisidir. 

Cevize Kışın Hangi gübre Atılır

Cevize kışın 15 15 15 gübresi gibi taban gübreleri atılır, verilir. Bunun dışında  yılın her günü verilen ancak sulama  yada  yağış ile devreye giren Rekor Gelişim gübresi verilebilir. Yine  kış bitmeden gözler  uyanmadan bordo bulamacı yada  bakır  içerikli gübreler kışın, kış döneminde ceviz ağacına  uygulanabilir. Yani Ocak ayı, şubat ayı, mart aylarında ceviz  gübreleme  yapılırken  cevize atılan gübreleri belirtmiş olduk. 

Kasım Ayında Cevize Hangi Gübre Verilir

Kasım ayında cevize hangi gübre verilir konusunun önemi,  ceviz ağaçları için bazı bölgelerde ceviz  hasadının yapıldığı ay olmasından dolayı olsa da  bazı bölgelerde de  daha  erken ceviz  hasadı yapılabilir. Dolayısıyla  hasat  sonrası yapılacak ceviz gübreleme  işleminde  ceviz ağacına verilecek gübreler anlamında, ille de  Kasım ayı değil, Eylül ayı, Ekim ayı  aylarında da yani sonbaharda   verilebilir.  Bundan dolayı da  Ceviz ağacı hasat tapıldıktan hemen  sonra  yapraktan Rekor gübre yaprak gübresi ve  Bor Rekor ( çinko içerikli )  Yaprak Gübresi karıştırılıp uygulanır. Bu dönemde  sulama  yapılmasını doğru bulmadığımız  için damlamadan bir gübreleme  önermiyoruz. Yine Rekor Gelişim gübresinin topraktan uygulama zamanı açısından en  uygun  dönemdir. Çünkü Rekor Gelişim ne  kadar verilirse  daha erken çalışmaya  başlar. Yine bunların dışında  ceviz ağacının tam uykuya  geçmesi ile  birlikte  bordo bulamacı yada sıvı  bakırlı gibi ürünler  gerek görülmesi halinde  uygulanabilir. 

Ceviz İç Doldurma Gübresi

Ceviz iç doldurma  gübresi denilince  klasik bir bakışla  hemen cevizde potasyum uygulaması için potasyum içerikli potasyum nitrat gübresi, potasyum sülfat gübresi vb. potasyum içeriği yüksek olan   gübreler düşünülür. Aslında  doğrudur iç doldurmak için tüm bitkilerde  potasyum içerikli, potasyumlu  gübrelerin uygulaması yapılır, verilir ama ceviz gübreleme için verilen potasyumlu gübreleri ceviz ağacı  alırsa işe  yarar, ceviz iç dolgunluğu artar. Ceviz ağacının sağlığı uygunsa, toprak yapısı düzgünse ceviz iç doldurmaya, tam olarak dolmaya, dolgunlaşmaya  başlar, yoksa  çuval çuval potasyumlu  gübrelerin  cevize uygulaması yapılsa da  ceviz  içi dolgunlaşmaz, cevizin içi boş kalır, yarım kalır, zayıf kalır, ceviz randıman çakmaz.  Bu yüzden ceviz  gübreleme  programındaki ceviz gübresi olarak tavsiye ettiğimiz gübreleri iklimin ve  teknik şartların el verdiği ölçüde kesinlikle  kullanmanızı tavsiye ederiz. Buna  ilave  olarak ta  toprakta  eksik olduğunu düşünüyorsanız ceviz gübreleme  zamanlarında   potasyum içerikli gübreleri verebilirsiniz. Yine  yukarıda  ceviz damlama  gübresi bölümünde  bahsettiğimiz Rekor Gübre 4-0-34 +ME Harmanlanmış  Azotlu potasyumlu  NK lı gübreyi damlamadan ceviz ağacına  ceviz gelişmeye büyümeye  başladığı zamandan itibaren   toprağınızın durumuna göre ve  tavsiye edilen oranlarda   kullanmanızı öneriyoruz. Bu damlama  gübresi potasyum içerikli, potasyum yoğun bir gübre  olup, topraktan ceviz ağacı tarafından alınabilirliği yüksek olduğu için "Ceviz iç DOLDURMA gübresi" olarak adlandırabiliriz. Cevizde en yüksek randımanı elde edebilirsiniz. 

İlkbaharda  Cevize Hangi Gübre Verilir

ilkbaharda cevize  hangi gübre verilir, Mart, Nisan, Mayıs aylarında ceviz için hangi gübreler uygulanır.  Yukarıda  bahsettiğimiz taban gübresi uygulamaları ceviz  gübreleme  için  eğer  kışın yapılamadıysa Mart ayında da   verilebilir. Sonrasında ise zaten damlama gübreleme zamanı geldiği için taban gübresi uygulamasına  gerek kalmaz.  Yine  Rekor Gelişim gübresi 2 yılda  uygulanan bir gübredir, kasım ayında  ve  kışın uygulanmadıysa Baharda  Mart ayı, Nisan ayı ve  Mayıs aylarında da  rahatlıkla verilebilir. Yine ceviz ağacına  su yürümediyse gözler canlanmadıysa  bordo bulamacı, bakırlı vb. gübreler uygulanabilir. Ceviz ağaçları püskül çıkarmaya  başladıysa da  Rekor gübre Sıvı yaprak gübresi ve  Bor Rekor Yaprak gübresi uygulamaları başlayabilir. Yine  püskül dökümünün başlamasıyla  azotlu  damlama gübreleri yada azotlu  üst gübrelemesi  yapılmaya  başlayabilir. Ülkemizin her bölgesinde  püskül dönemi ilkbahar aylarında  olmayabilir, Haziran ayı ve sonrasında da olabilir.  Bu durumda  azotlu gübreleme  başlangıcı yaz aylarına  kaymış olur. 

Ceviz için En iyi gübre

Ceviz için en iyi gübre nedir, en iyi ceviz gübresi hangisidir. Ceviz için en iyi gübre  Rekor Gelişim gübresi ve diğer Rekor Gübre ürünleridir. Yukarıda ceviz gübreleme  programında da  detaylı bir  şekilde  bahsettik. Cevizde   gübreleme yaparken  ceviz için en iyi gübreyi verirseniz en yüksek verimi, en yüksek iç doluluğunu elde edersiniz. Gelecek yıl içinde ceviz ağacı hazırlığını en iyi şekilde  yapmış olmalıdır. 

Cevize Hangi gübre Verilir

cevize  hangi gübre verilir, cevize hangi gübre atılır, cevize atılacak gübre, cevize verilen gübreler, ceviz gübreleme ve  bakımında  kullanılan gübre isimleri nedir. ceviz gübreleme işleminde  ceviz ağacında  işe  yarayacak, ceviz verimini artıracak, kullanımı kolay, ceviz  bahçesinin toprağını iyileştiren, arılara zararlı vermeyen, ceviz tutumunu artırdığı gibi cevizde  iç dolgunluğunu da  artıran gübreler verilir, uygulanır. Aynı zamanda  ceviz ağacına gelecek yıl hazırlığını da yaptırabilmelidir. Çünkü yukarıda  bahsettiğimiz gibi ceviz  yetiştiriciliğinde  ceviz ağacı ebatlarının büyük olması işçilik şartlarını zorlaştıran bir  unsur  olduğu için, cevize  kullanımı kolay, etkisi yüksek, az  işçilik gerektiren gübreler verilmelidir. Tüm bunlar Ceviz Tv sitemizde  yukarda  detaylı şekilde anlatılmıştır. Cevize taban gübresi olarak hangi gübre,  cevize yaprak gübresi olarak hangi gübre verilir, damlama  gübresi hangi gübre uygulanır, ceviz en çok hangi gübreyi sever vb. sıvı katı gübrelerin hepsi detaylı açıklanmıştır. 

Chandler Ceviz Gübreleme

Chandler ceviz gübreleme aslında ülkemizde dikimi yapılmış en fazla  ceviz çeşidi olduğu için ceviz  gübreleme denildiğinde  chandler ceviz gübreleme desek artık daha  doğru olacaktır. Chandler ceviz ağacı gübreleme yöntemi ile diğer  çeşit ceviz ağaçlarının gübrelemesi arasında  fark yoktur. Daha  öncede  bahsettiğim gibi cevize  en benzeyen meyvelerden olan  fındıktır ve  ülkemizde de  en geniş alanlarda  tarımı yapılan meyvelerden birisidir. Fındık ocaklarının yada ağaçlarının çeşitlerine  göre  gübreleme  yapılmıyorsa, chandler ceviz ağacı içinde ayrı bir ceviz gübreleme  programı yoktur. Diğer bir çok meyve ağacı içinde  aynı şeyi söyleyebiliriz.   Yani chandler ceviz gübreleme  programı, chandler ceviz  gübre  takvimi, ceviz  gübreleme sayfamızda genel olarak   anlattığımız gibidir. Çünkü ceviz gübreleme  sayfasında  daha  çok dekar  başı gübre  miktarlarından bahsedildiği için  Çetnır cevizi için gerekli gübre  ihtiyacı yine  dekar  başı düşünüldüğünde  ortalama  aynı olacaktır. Yukarıda  bahsettiğimiz gerek ceviz fidanı gübreleme programı, ceviz dikimindeki gübreleme  ve  yetişkin ceviz  bahçesi gübrelemedeki tüm değerler chandler ceviz fidanı dikiminde gübreleme, chandler ceviz fidanı bakımında  gübreleme ve  yetişkin çetnır ceviz ağacı bahçesi gübreleme  için geçerlidir. 

Ceviz için Hayvan Gübresi

Ceviz için  hayvan gübresi uygulaması nasıl yapılır, cevize hayvan gübresi ne zaman atılır, verilir, hangi çeşit  hayvan gübresi en iyi sonucu verir.  Keçi gübresi, koyun gübresi, inek gübresi gibi ahır gübrelerinden iyi yanmış ahır gübresi uygulaması yetişmiş ceviz ağaçlarında  uygulanmasını tavsiye ederiz. Ceviz fidanlarında  hayvan gübresi uygulamaları konusundaki ayrıntıları ceviz gübreleme sayfamızda ceviz fidanı gübreleme bölümünde  yukarıda detaylı şekilde yazmıştık. Cevize hayvan gübresi uygulama zamanı, ceviz ağacı tüm yapraklarını döküp uykuya  geçtikten sonra ağacın kök boğazına değmeyecek şekilde tüm dal izdüşümü bölgesine saçılıp sürülmesi şeklinde  uygulanmasını tavsiye ederiz. Hayvan gübresi yabancı ot getiren bir gübre çeşidi olduğu için yapılan toprak analizlerinde  toprağın organik maddesi düşük olması halinde 2-3 yılda bir uygulanması daha  doğru olacaktır. Hayvan gübresi yabancı ot  dışında   çeşitli hastalıkları da  getirme  riski yüksek olduğu için en hızlı şekilde  toprağa  karışıp yanmasının sağlanması gereklidir. Bu yüzden yine  en büyük yardımcınız  Rekor Gelişim Toprak düzenleyicidir.